Predsjednik HLS-a

Ivica Budor

Dopredsjednici HLS-a

Nediljko Dujić (Južna Hrvatska), Mato Grgić (Istočna Hrvatska), Nevenko Jakopović (Sjeverna Hrvatska), Graciano Prekalj (Zapadna Hrvatska), Ivan Halapir (Središnja Hrvatska)

Članovi Izvršnog odbora HLS-a

Mato Čičak (Lovački savez Zagrebačke županije), Ivica Halapir (Lovački savez Krapinsko-zagorske županije), Vlado Kireta (Lovački savez Sisačko-moslavačke županije), Vinko Pavlić (Lovački savez Karlovačke županije), Ivan Kutnjak (Lovački savez Varaždinske županije), Damir Perić (Lovački savez Zadarske županije), Antun Blažević (Lovački savez Osječko-baranjske županije, Nediljko Dujić (Lovački savez Šibensko-kninske županije), Blaženko Bajić (Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije), Nevenko Jakopović (Lovački savez Županije koprivničko-križevačke), Branimir Stankić (Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije), Željko Nekić (Lovački savez Ličko-senjske županije), Miroslav Buneta (Lovački savez Virovitičko-podravske županije), Branko Bertelović (Lovački savez Požeško-slavonske županije), Graciano Prekalj (Lovački savez Istarske županije), Matko Knežić (Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije), Ljubomir Grgec (Lovački savez Međimurske županije), Miljenko Kruc (Lovački savez Grada Zagreba), Josip Malnar (Lovački savez Primorsko-goranske županije), Mato Grgić (Lovački savez Brodsko-posavske županije) i Mate Budimir (Lovački savez Splitsko-dalmatinske županije)

Članovi Nadzornog odbora HLS-a


Mladen Balić (Južna Hrvatska), Denis Milošević (Istočna Hrvatska), Srećko Papec (Središnja Hrvatska), Ivica Pučko (Sjeverna Hrvatska), Davor Vičić (Zapadna Hrvatska)

Članovi Stegovnog suda HLS-a


Branko Golojka (Zapadna Hrvatska), Davor Gulin (Južna Hrvatska), Goran Kaniški (Sjeverna Hrvatska), Dubravko Kulundžić (Istočna Hrvatska), Robert Gorišek (Središnja Hrvatska)

Članovi Arbitražnog suda HLS-a


Mladen Belušić (Zapadna Hrvatska), Željko Bušić (Južna Hrvatska), Hrvoje Selak (Sjeverna Hrvatska), Ignac Štrucl (Središnja Hrvatska), Stjepan Voščak (Istočna Hrvatska)

1. Stručni savjet za unapređenje lovstva i povjerenstvo za nabavu roba i usluga2. STRUČNI SAVJET ZA IZOBRAZBU KADROVA U LOVSTVU HLS-a3. IZDAVAČKI SAVJET4. POVJERENSTVO ZA STATUTARNA I PRAVNA PITANJA (NIJE PO TERITORIJALNOM PRINCIPU)5. POVJERENSTVO ZA LOVNU KINOLOGIJU6. POVJERENSTVO ZA LOVNO STRELJAŠTVO7. POVJERENSTVO ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA (NIJE PO TERITORIJALNOM PRINCIPU)8. POVJERENSTVO ZA LOVNI TURIZAM9. POVJERENSTVO ZA SAJMOVE I IZLOŽBE10. POVJERENSTVO ZA LOVAČKU KULTURU I ETIKU11. CIC - STALNO NACIONALNO POVJERENSTVO ZA OCJENU TROFEJA I IZLOŽBE CIC-a


dr. sc. Josip Malnar, dipl. ing. šum., predsjednik
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec
doc. dr. sc. Dražen Degmečić
mr. Marinko Šebečić, dr. med. vet.
dr. sc. Neška Vukšić,tajnica