Predsjednik HLS-a

Ivica Budor

Dopredsjednici HLS-a

Nediljko Dujić (Južna Hrvatska), Mato Grgić (Istočna Hrvatska), Nevenko Jakopović (Sjeverna Hrvatska), Graciano Prekalj (Zapadna Hrvatska), Ivan Halapir (Središnja Hrvatska)

Članovi Izvršnog odbora HLS-a

Mato Čičak (Lovački savez Zagrebačke županije), Ivica Halapir (Lovački savez Krapinsko-zagorske županije), Vlado Kireta (Lovački savez Sisačko-moslavačke županije), Vinko Pavlić (Lovački savez Karlovačke županije), Ivan Kutnjak (Lovački savez Varaždinske županije), Damir Perić (Lovački savez Zadarske županije), Antun Blažević (Lovački savez Osječko-baranjske županije, Nediljko Dujić (Lovački savez Šibensko-kninske županije), Blaženko Bajić (Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije), Nevenko Jakopović (Lovački savez Županije koprivničko-križevačke), Branimir Stankić (Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije), Željko Nekić (Lovački savez Ličko-senjske županije), Miroslav Buneta (Lovački savez Virovitičko-podravske županije), Branko Bertelović (Lovački savez Požeško-slavonske županije), Graciano Prekalj (Lovački savez Istarske županije), Matko Knežić (Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije), Ljubomir Grgec (Lovački savez Međimurske županije), Miljenko Kruc (Lovački savez Grada Zagreba), Josip Malnar (Lovački savez Primorsko-goranske županije), Mato Grgić (Lovački savez Brodsko-posavske županije) i Mate Budimir (Lovački savez Splitsko-dalmatinske županije)

Članovi Nadzornog odbora HLS-a


Mladen Balić (Južna Hrvatska), Denis Milošević (Istočna Hrvatska), Srećko Papec (Središnja Hrvatska), Ivica Pučko (Sjeverna Hrvatska), Davor Vičić (Zapadna Hrvatska)

Članovi Stegovnog suda HLS-a


Branko Golojka (Zapadna Hrvatska), Davor Gulin (Južna Hrvatska), Goran Kaniški (Sjeverna Hrvatska), Dubravko Kulundžić (Istočna Hrvatska), Robert Gorišek (Središnja Hrvatska)

Članovi Arbitražnog suda HLS-a


Mladen Belušić (Zapadna Hrvatska), Željko Bušić (Južna Hrvatska), Hrvoje Selak (Sjeverna Hrvatska), Ignac Štrucl (Središnja Hrvatska), Stjepan Voščak (Istočna Hrvatska)

1. Stručni savjet za unapređenje lovstva i povjerenstvo za nabavu roba i usluga


1. Predsjedava predsjednik Ivica Budor
2. Ivica Halapir
3. Mato Grgić
4. Graciano Prekalj
5. Nevenko Jakopović
6. Nediljko Dujić


2. STRUČNI SAVJET ZA IZOBRAZBU KADROVA U LOVSTVU HLS-a


1. Predsjedava predsjednik Ivica Budor
2. Ivica Halapir
3. Branimir Stankić
4. Josip Malnar
5. Mate Budimir


3. IZDAVAČKI SAVJET


1. Predsjedava dopredsjednik Graciano Prekalj
2. Branimir Farkaš
3. Blaženko Bajić
4. Željko Nekić
5. Ivan Cvitković
6. Matko Knežić


4. POVJERENSTVO ZA STATUTARNA I PRAVNA PITANJA (NIJE PO TERITORIJALNOM PRINCIPU)


1. Predsjedava dopredsjednik Nediljko Dujić
2. Massimo Činić
3. Ivan Rajković
4. Robert Laginja
5. Nikola Mandić
6. Ivan Malenica
7. Mario Kovačević
8. Stjepan Vošćak
9. Filip Pintarić


5. POVJERENSTVO ZA LOVNU KINOLOGIJU


1. Predsjedava dopredsjednik Graciano Prekalj
2. Ignac Štrucl
3. Joso Vrkljan
4. Stjepan Kenig
5. Branimir Šakić
6. Tomislav Jelić
7. Dražen Skoko
8. Davor Vranić


6. POVJERENSTVO ZA LOVNO STRELJAŠTVO

1. Predsjedava dopredsjednik Nevenko Jakopović
2. Miljenko Kruc
3. Branko Bertelović
4. Milorad Šepić
5. Ivan Kutnjak
6. Roko Pavić


7. POVJERENSTVO ZA EKOLOGIJU, ZAŠTITU OKOLIŠA, LOVAČKU KULTURU I ETIKU


1. Predsjedava dopredsjednik Mato Grgić
2. Hrvoje Selak
3. Miroslav Buneta
3. Vlado Kireta
4. Ljubomir Grgec
5. Milan Zalović


8. POVJERENSTVO ZA LOVNI TURIZAM, SAJMOVE I IZLOŽBE

1. Predsjedava dopredsjednik Mato Grgić
2. Vinko Pavlić
3. Antun Blažević
4. Boris Miklić
5. Antonio Repić
6. Davor Gulin


10. POVJERENSTVO ZA EU FONDOVE


1. Predsjedava predsjednik Ivica Budor
2. Damir Perić
3. Graciano Prekalj
4. Mato Grgić
5. Goran Kaniški
6. Mato Čičak


11. CIC - STALNO NACIONALNO POVJERENSTVO ZA OCJENU TROFEJA I IZLOŽBE CIC-a


Predsjednik: Josip Malnar
1. Krešimir Krapinec
2. Marinko Šebečić
3. Dražen Degmečić

Tajnica: Neška Vukšić Končevski