Predsjednik HLS-a

Ivica Budor

Dopredsjednici HLS-a

Nediljko Dujić (Južna Hrvatska), Mato Grgić (Istočna Hrvatska), Nevenko Jakopović (Sjeverna Hrvatska), Graciano Prekalj (Zapadna Hrvatska) i Marinko Šebečić (Središnja Hrvatska)

Članovi Izvršnog odbora HLS-a

Marinko Šebečić (Lovački savez Zagrebačke županije), Ivica Halapir (Lovački savez Krapinsko-zagorske županije), Vlado Kireta (Lovački savez Sisačko-moslavačke županije), Vinko Pavlić (Lovački savez Karlovačke županije), Ivan Kutnjak (Lovački savez Varaždinske županije), Damir Perić (Lovački savez Zadarske županije), Zlatko Stolnik (Lovački savez Osječko-baranjske županije, Nediljko Dujić (Lovački savez Šibensko-kninske županije), Blaženko Bajić (Lovački savez Vukovarsko-srijemske županije), Nevenko Jakopović (Županijska udruga lovaca „Panonija“), Kruno Pozaić (Lovački savez Bjelovarsko-bilogorske županije), Mićo Svetić (Lovački savez Ličko-senjske županije), Miroslav Buneta (Lovački savez Virovitičko-podravske županije), Branko Bertelović (Lovački savez Požeško-slavonske županije), Graciano Prekalj (Lovački savez Istarske županije), Matko Knežić (Lovački savez Dubrovačko-neretvanske županije), Ljubomir Grgec (Lovački savez Međimurske županije), Miljenko Kruc (Lovački savez Grada Zagreba), Josip Malnar (Lovački savez Primorsko-goranske županije), Mato Grgić (Lovački savez Brodsko-posavske županije) i Mate Budimir (Lovački savez Splitsko-dalmatinske županije)

Članovi Nadzornog odbora HLS-a


Mladen Balić (Južna Hrvatska), Denis Milošević (Istočna Hrvatska), Srećko Papec (Središnja Hrvatska), Ivica Pučko (Sjeverna Hrvatska), Mile Ugarković (Zapadna Hrvatska)

Članovi Stegovnog suda HLS-a


Branko Golojka (Zapadna Hrvatska), Davor Gulin (Južna Hrvatska), Goran Kaniški (Sjeverna Hrvatska), Dubravko Kulundžić (Istočna Hrvatska), Ivan Udžbinac (Središnja Hrvatska)

Članovi Arbitražnog suda HLS-a


Mladen Belušić (Zapadna Hrvatska), Željko Bušić (Južna Hrvatska), Marko Smiljčić (Sjeverna Hrvatska), Ignac Štrucl (Središnja Hrvatska), Stjepan Voščak (Istočna Hrvatska)

1. Stručni savjet za unapređenje lovstva i povjerenstvo za nabavu roba i usluga2. STRUČNI SAVJET ZA IZOBRAZBU KADROVA U LOVSTVU HLS-a3. IZDAVAČKI SAVJET4. POVJERENSTVO ZA STATUTARNA I PRAVNA PITANJA (NIJE PO TERITORIJALNOM PRINCIPU)5. POVJERENSTVO ZA LOVNU KINOLOGIJU6. POVJERENSTVO ZA LOVNO STRELJAŠTVO7. POVJERENSTVO ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA (NIJE PO TERITORIJALNOM PRINCIPU)8. POVJERENSTVO ZA LOVNI TURIZAM9. POVJERENSTVO ZA SAJMOVE I IZLOŽBE10. POVJERENSTVO ZA LOVAČKU KULTURU I ETIKU11. CIC - STALNO NACIONALNO POVJERENSTVO ZA OCJENU TROFEJA I IZLOŽBE CIC-a


dr. sc. Josip Malnar, dipl. ing. šum., predsjednik
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Damir Ugarković
doc. dr. sc. Dražen Degmečić
mr. Marinko Šebečić, dr. med. vet.
dr. sc. Neška Vukšić,tajnica