Predsjednik HLS-a

Đuro Dečak

Dopredsjednici HLS-a

Mladen Balić, Zlatko Stolnik, Ljubomir Grgec, Vinko Pavlić i Graciano Prekalj.

Članovi Izvršnog odbora HLS-a

Marinko Šebečić, Ivica Halapir, Vlado Kireta, Vinko Pavlić, Ivan Kutnjak, Nevenko Jakopović, Miroslav Čačija, Josip Malnar, Miroslav Buneta, Branko Bertelović, Mato Grgić, Damir Perić, Zlatko Stolnik, Nediljko Dujić, Mirko Bošnjak, Mladen Balić, Graciano Prekalj, Matko Knežić, Ljubomir Grgec, Milan Svetić i Ivan Krupec

Članovi Nadzornog odbora HLS-a


Mile Ugarković (Zapadna Hrvatska), Krunoslav Arač (Sjeverna Hrvatska), Josip Župarić (Istočna Hrvatska), Branko Radić (Središnja Hrvatska) i Jurica Kapović (Južna Hrvatska)

Članovi Stegovnog suda HLS-a


Ivica Pučko (Sjeverna Hrvatska), Stjepan Vošćak (Istočna Hrvatska), Branko Golojka (Zapadna Hrvatska) Ivan Uđbinac (Središnja Hrvatska) i Mile Čirjak (Južna Hrvatska)

Članovi Arbitražnog suda HLS-a


Zlatko Sinković (Sjeverna Hrvatska), Denis Milošević (Istočna Hrvatska), Mladen Belušić (Zapadna Hrvatska), Antun Podoreški (Središnja Hrvatska) i Toni Matas (Južna Hrvatska)

1. Stručni savjet za unapređenje lovstva i povjerenstvo za nabavu roba i usluga

Predsjedava predsjednik HLS-a: Đuro Dečak (Istočna Hrvatska)
1. Vinko Pavlić (Središnja Hrvatska)
2. Zdravko Vujnović (Istočna Hrvatska)
3. Josip Malnar (Zapadna Hrvatska)
4. Ljubomir Grgec (Sjeverna Hrvatska)
5. Mladen Balić (Južna Hrvatska)

2. STRUČNI SAVJET ZA IZOBRAZBU KADROVA U LOVSTVU HLS-a

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Josip Malnar (Zapadna Hrvatska)
1. Branko Škrtić (Središnja Hrvatska)
2. Zlatko Stolnik (Istočna Hrvatska)
3. Graciano Prekalj (Zapadna Hrvatska)
4. Mladen Lacković (Sjeverna Hrvatska)
5. Damir Perić (Južna Hrvatska)

3. IZDAVAČKI SAVJET

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Zdravko Vujnović (Istočna Hrvatska)
1. Branko Radić (Središnja Hrvatska)
2. Božidar Terzić (Istočna Hrvatska)
3. Graciano Prekalj (Zapadna Hrvatska)
4. Ivan Kutnjak (Sjeverna Hrvatska)
5. Matko Knežić (Južna Hrvatska)

4. POVJERENSTVO ZA STATUTARNA I PRAVNA PITANJA

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Ljubomir Grgec (Sjeverna Hrvatska)
1. Stjepan Vošćak (Istočna Hrvatska)
2. Mato Grgić (Istočna Hrvatska)
3. Nediljko Dujić (Južna Hrvatska)
4. Elvir Purić (Sjeverna Hrvatska)
5. Mate Rađa (Južna Hrvatska)

5. POVJERENSTVO ZA LOVNU KINOLOGIJU

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Mladen Balić (Južna Hrvatska)
1. Željko Vugrić (Središnja Hrvatska)
2. Antun Mak (Istočna Hrvatska)
3. Franko Udovičić (Zapadna Hrvatska)
4. Željko Stanković (Sjeverna Hrvatska)
5. Miroslav Kotarac (Južna Hrvatska)

6. POVJERENSTVO ZA LOVNO STRELJAŠTVO

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Vinko Pavlić (Središnja Hrvatska)
1. Stjepan Mahin (Središnja Hrvatska)
2. Ivan Rajković (Istočna Hrvatska)
3. Marijan Brozan (Zapadna Hrvatska)
4. Vlado Kireta (Sjeverna Hrvatska)
5. Nikša Vrhovac (Južna Hrvatska)

7. POVJERENSTVO ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Mladen Balić (Južna Hrvatska)
1. Milko Prpić (Sjeverna Hrvatska)
2. Tomislav Vrabec (Istočna Hrvatska)
3. Nikola Mažar - Boban (Zapadna Hrvatska)
4. Mile Ćuk (Sjeverna Hrvatska)
5. Marijan Bradaš (Istočna Hrvatska)

8. POVJERENSTVO ZA LOVNI TURIZAM

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Vinko Pavlić (Središnja Hrvatska)
1. Ivica Halapir (Središnja Hrvatska)
2. Miroslav Buneta (Istočna Hrvatska)
3. Milan Svetić (Zapadna Hrvatska)
4. Stjepan Vitali (Južna Hrvatska)
5. Petar Silić (Sjeverna Hrvatska)

9. POVJERENSTVO ZA SAJMOVE I IZLOŽBE

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Ljubomir Grgec (Sjeverna Hrvatska)
1. Ivan Kralj (Središnja Hrvatska)
2. Damir Grujić (Istočna Hrvatska)
3. Anton Bolonić (Zapadna Hrvatska)
4. Milan Podhraški (Sjeverna Hrvatska)
5. Ante Jerak (Južna Hrvatska)

10. POVJERENSTVO ZA LOVAČKU KULTURU I ETIKU

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Zdravko Vujnović (Istočna Hrvatska)
1. Ivan Krupec (Središnja Hrvatska)
2. Vlado Mađarić (Istočna Hrvatska)
3. Mile Ugarković (Zapadna Hrvatska)
4. Nevenko Jakopović (Sjeverna Hrvatska)
5. Toni Matas (Južna Hrvatska)

11. CIC - STALNO NACIONALNO POVJERENSTVO ZA OCJENU TROFEJA I IZLOŽBE CIC-a

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Josip Malnar (Zapadna Hrvatska)
1. Antun Alegro (Središnja Hrvatska)
2. Boris Šabić (Južna Hrvatska)
3. Krešo Krapinec (Središnja Hrvatska)
4. Damir Ugarković (Zapadna Hrvatska)
5. Željko Marman (Istočna Hrvatska)
6. Mirko Bošnjak (Istočna Hrvatska)