Naputak za popunjavanje zahtjeva za lovačku iskaznicu namijenjen lovcima koji članovima HLS-a postaju direktnim upisom

Zahtjev ispuniti uredno i čitljivo štampanim slovima;
Priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu (uvjerenje, diploma ili potvrda);
- lovci koji su lovački ispit položili pri HLS-u u razdoblju od 01.01.1994.godine do danas nisu obvezni priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu
- svi ostali lovci koji su lovački ispit položili ranije ili u školama izvan HLS-a prilažu kopije dokaza o položenom lovačkom ispitu ovjerene kod javnog bilježnika ili dostavljaju original na uvid;
- članovi koji ne raspolažu dokazom o položenom lovačkom ispitu dužni su prije podnošenja zahtjeva ishoditi zamjensku diplomu prema naputku za izdavanje zamjenske diplome o ranije položenom lovačkom ispitu

Fotografiju formata 3,5 x 4,5 cm nalijepiti na za to označen prostor isključivo tekućim ljepilom (preporuka: fotografija u lovačkom odijelu s kravatom, bez pokrivala za glavu);

Uplatu obavite na:
- Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10 000 Zagreb
- žiro račun: HR8423400091100010145

Priložiti potvrdu o uplati
- za uplatu od 300,00 kuna/39,82 eura ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu i osiguranje u slučaju nezgode u lovu

- za uplatu u iznosu od 400,00 kuna/53,09 eura za članove HLS-a ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu, osiguranje u slučaju nezgode u lovu, Lovački vjesnik (10 brojeva godišnje na kućnu adresu), besplatne lovnokinološke utakmice IPO i krvni trag te veliki zidni lovački kalendar

NAPOMENA: Lovačka iskaznica vrijedi 5 godina, a za svaku novu lovnu godinu (od 01.04. tekuće godine do 31.03. sljedeće godine) potrebno je imati valjanu identifikacijsku markicu nalijepljenu na poleđini iskaznice do isteka valjanosti iskaznice. Lovci koji su odabrali uplatu od 300,00/39,82 eura kuna, markica za lovnu godinu iznosi 250,00 kuna/33,18 eura. Članovi koji su odabrali uplatu od 400,00 kuna/53,09 eura identifikacijska markica i gore navedene pogodnosti iznose 400,00 kuna/53,09 eura. Članovi prilikom uplata obavezni su u poziv na broj upisati ID broj lovačke iskaznice koji se nalazi s prednje strane ispod imena i prezimena, a novi lovci svoj OIB te u opis navesti godinu za koju uplaćuju (npr. 21/22). Krajem lovne godine članovima koji su izvršili uplate za lovnu godinu automatizmom se na kućnu adresu šalje personalizirana uplatnica za nadolazeću lovnu godinu.

Zahtjeve za članstvo primamo kroz cijelu godinu!

HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ

Vladimira Nazora 63
10 000 Zagreb

Fax. +385 (0)1 48 34 557
E-mail: hls@hls.t-com.hr
www.hls.com.hr

Žiro račun HLS-a: HR8423400091100010145
Devizni račun HLS-a:703000 - 006323, IBAN HR84 2340 0091 1000 1014 5 i SWIFT (BIC Code) PBZGHR2X