15. revijalno natjecanje u lovnom streljaštvu osvojilo Veleučilište u Karlovcu

Na ovogodišnjem revijalnom natjecanju u lovnom streljaštvu Hrvatskog lovačkog saveza sudjelovalo je 6 ekipa. Uz lovkinje članice LU Dama Dama nastupile su ekipe Hrvatskih šuma, Veleučilišta u Karlovcu, Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Hrvatskog lovačkog saveza. Nakon natjecateljskog dijela dodijeljeni su pehari i uručene čestitke. Prvo mjesto ove je godine pripalo Veleučilištu u Karlovcu. Drugo jesto osvojile su Hrvatske šume, a treće mjesto Hrvatski lovački savez. Četvrto mjesto osvojio je Agronomski, peto Šumarski fakultet, a šesto članice LU Dama Dama.

      1. VELEUČILIŠTE U KARLOVCU 104
NEVEN LUKŠIĆ 21
STJEPAN KELEKOVIĆ 23
TOMISLAV RONČEVIĆ 18
VLADO KELEKOVIĆ 20
DENIS KARAS 22
KRUNOSLAV PINTUR 15
     2. HRVATSKE ŠUME 102
DRAŽEN METZ 22
VLADIMIR MAK 16
IVAN JAKŠIĆ 23
DAMIR PLAVETIĆ 17
TOMISLAV SARAJLIĆ 17
FILIP GRDIŠA 23
     3. HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ 90
DALIBOR BOŽULIĆ 21
IVAN KUTNJAK 18
VINKO PAVLIĆ 14
ANTONIO REPIĆ 14
IVICA FRANJA 16
MIRKO GRDIŠA 21
     4. AGRONOMSKI FAKULTET 89
GORAN TVRDINIĆ 19
MIHAEL GLAVAŠ 19
RADOVAN ABRAMOVIĆ 18
MATA FILIĆ 18
IVAN PERVAN 8
KREŠIMIR VRANČIĆ 15
     5. ŠUMARSKI FAKULTET 78
MARIJAN KOVAČIĆ 23
MATE BULJAT 15
IVAN ŠIMIĆ 11
MATKO MARMAN 7
PETAR PALJUG 16
MARIJAN GRUBEŠIĆ 13
    6. LU DAMA DAMA 34
IVANA MATACUN 6
BARANIMIRA ZIMIĆ 3
BALAŽENKA PEZIĆ 6
ANITA SKRT 11
RAHELA ŠANTIĆ 2
MAJA SLAMAR 8