Dostava trofeja na verifikaciju CIC komisiji do 30. lipnja

Pozivaju se lovoovlaštenici i lovci koji su stekli kapitalni trofej divljači u lovnoj 2022/2023. godini u zlatnoj medalji, koji je ocijenila komisija za ocjenjivanje trofeja divljači lovoovlaštenika, a koji žele da je ocijeni Stalno nacionalno povjerenstvo za ocjenu trofeja i izložbe CIC-a pri HLS-u da ih dostave u Hrvatski lovački savez uz priloženu kopiju trofejnog lista.

Prikupljanje kapitalnih trofeja divljači traje do 30. lipnja 2023. godine. Trofej je potrebno dostaviti na adresu Hrvatskog lovačkog saveza, Vladimira Nazora 63, 10 000 Zagreb. Detaljne informacije možete dobiti pozivom na broj telefona: 099 6060 705 (Marinko Šebečić) ili putem e-maila: marinko.sebecic@hls.com.hr