Obavijest HLS-a – VAŽNO!

Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza uputio je 6. travnja lovačkim savezima županija dopis Broj: 01-391/20 s pojašnjenjima vezanim uz aktualnu situaciju u lovstvu i događanjima na terenu stoga dopis i cjelokupnu korespondenciju sa Stožerom civilne zaštite prenosimo u cijelosti.

 

Broj:01-391/20

Zagreb,06.04.2020.

LOVAČKIM SAVEZIMA ŽUPANIJA

-svima

 

S obzirom da u nekim lovačkim savezima županija, a posebno u Vukovarsko srijemskoj županiji kruže neka pisma kojima se Lovačka udruga ,,Rađenovci Nuštar" obraća svim ovlaštenicima prava lova, osjećam potrebu da Vas upoznam s kronologijom aktivnosti Hrvatskog lovačkog saveza i korespondencijom koju smo ostvarivali sa Stožerom civilne zaštite RH, kao i sa Uprav om za lovstvo, šumarstvo i drvnu industriju ministarstva poljoprivrede. Budući da je lovstvo isključivo gospodarska grana, tražili smo pojašnjenje kako se ponašati s obzirom na Odluku Stožera civilne zaštite RH o zabrani okupljanja više od 5 osoba na jednom mjestu i napuštanja mjesta prebivališta i stalnog boravka odnosno kretanja.

  1. travnja 2020. godine od Stožera civilne zaštite RH dobivamo odgovor (možete pronaći u nastavku) da se ne slažu sa našim prijedlogom da se dozvoli lov i provedba zakona o lovstvu u potpunosti, već nas upućuju kako je dozvoljen komercijalni lov i ribolov, hranjenje životinja i nadzor lovišta, dok su svi drugi oblici lova zabranjeni.

Stožer civilne zaštite nam nije pojasnio koji su to ,,drugi oblici lova" koji su zabranjeni.

  1. travnja 2020 godine šaljemo dopis Stožeru civilne zaštite RH (isti možete pročitati

U nastavku) gdje pokušavamo objasniti ulogu i značaj lovaca u sprječavanju šteta na poljoprivrednim kulturama, itd., da bismo na isti dopis ve6 04. travnja 2020. godine dobili odgovor (možete pronaći u nastavku) u kojem nas Stožer civilne za5tite RH upućuje ,,da do daljnjega obustavimo sve aktivnosti vezane uz lov, izuzev nadzora i čuvanja lovišta odnosno hranjenja divljači".

O svim tim aktivnostima i dopisima upućenim prema Stožeru civilne zaštite RH kao i županijskim lovačkim savezima konzultirali smo se sa Upravom za lovstvo, šumarstvo i drvnu industriju Ministarstva poljoprivrede kao i sa gospodinom dr. Željkom Kraljičkom iz Uprave za lovstvo ministarstva poljoprivrede. Što se tiče obavijesti lovačkim društvima Vukovarsko-srijemske županije koje potpisuje predsjednik lovačke udruge ,,Rađenovci Nuštar“, gospodin Ante Gilja mogu reći da mi je žao sto je došlo do sukoba lovačke udruge i županijskog lovačkog saveza kao i činjenicu da lovačka udruga ,,Rađenovci Nuštar" nije članica Hrvatskog lovačkog saveza, ali niti ja osobno, niti Hrvatski lovački savez ne želimo uzeti učešća u svadi, već upućujemo jednu i drugu stranu da, poltujući Statute svojih udruga poduzmu adekvatne mjere kako bi se taj problem riješio na obostrano zadovoljstvo, poštujući tijela upravljanja - prije svega u županijskom lovačkom savezu, a nakon županijskog lovačkog saveza po potrebi i Hrvatskog lovačkog saveza.

P.S. A o zahtjevu odnosno namjeri da lovačka udruga, unatoč zabrani okupljanja organizira skupni lov 22. Ožujka 2020. godine, ne želim reći bas ništa.

 

Predsjednik Hrvatskog lovačkog saveza

Đuro Dečak

 

 

Odgovor Stožera civilne zaštite primljen na adresu Hrvatskog lovačkog saveza 01. travnja 2020. godine:

Poštovani,

obavještavamo Vas kako je Stožer civilne zaštite RH razmotrio Vaš prijedlog od 1. travnja 2020. godine broj 01-389/20 te da s tim u vezi NIJE SUGLASAN s Vašim prijedlogom da se dozvoli lov i provedba Zakona o lovstvu u potpunosti.

Nastavno na navedeno ostaje naša uputa kako je dozvoljen komercijalni lov i ribolov, hranjenje životinja i nadzor lovišta, dok su svi drugi oblici lova zabranjeni.

S poštovanjem,

Stožer civilne zaštite RH

 

Dopis Hrvatskog lovačkog saveza Stožeru civilne zaštite na obavijest primljenu 01. travnja 2020. godine:

 

Broj: 01-390/20.

Zagreb, 02.04.2020.

STOŽER CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE

 

Poštovani,

Molimo Vas da u okviru mjera koje poduzimate u vezi bolesti COVID – 19 dopustite da se dozvoli provedba lovnih aktivnosti ( nadzor i čuvanje lovišta, hranjenje divljači u lovištima, lov) uz pridržavanje mjera socijalnog distanciranja.

Sukladno Zakonu o lovstvu u razdoblju do 01.10. svake godine dopušten je samo pojedinačni lov te provođenjem takvog načina lova ne dolazi do okupljanja osoba niti međusobnog kontakta lovaca.

Pojedinačni lov je način lova kada lovac (pojedinac) lovi sa čeke (izdvojenog lovnog mjesta) na kojoj boravi određeno vrijeme i to isključivo sam, bez prisutnosti drugih lovaca ili osoba. Dopuštenje za lov mu izdaje lovnik za točno mjesto lova (čeke) koja je označena brojem i smještena uz rubove poljoprivrednih površina ili šuma.

Ovim načinom lova ne ugrožava se mjera socijalnog distanciranja jer lovac od polaska od mjesta stanovanja svojim vozilom (automobil ili traktor) do dolaska do čeke, kao i nakon obavljenog lova ne napušta vozilo niti se susreće sa drugim lovcima ili osobama, a sam lovac ne napušta mjesto svog prebivališta jer lov obavlja u lovištu koje se nalazi u neposrednoj blizini njegovog mjesta prebivališta, te u pravilu ne napušta područje svoje jedinice lokalne uprave i samouprave.

Provođenje lovnih aktivnosti, prvenstveno hranjenja divljači i lov (pojedinačni lov) nužni su iz razloga kako bi se spriječilo kretanje divljači prema naseljenim područjima i zaštitilo poljoprivredne kulture (usjeve) od šteta koje čini divljač.

Također, dopuštanjem provođenja lovnih aktivnosti omogućiti će se i provedba Naredbe o mjerama sprečavanja pojave i ranog otkrivanja unosa virusa Afričke svinjske kuge na području RH.

Aktivnosti lova obavljaju se uz dopuštenje lovoovlaštenika i lovnika.

Onemogućavanje provedbe aktivnosti lova, prvenstveno hranjenja divljači i lova, uz smanjenu aktivnost kretanja građana, za posljedicu će imati pojavu divljači u naseljenim područjima, što će izazivati strah kod građana te uzrokovati štete u poljoprivredi.

Vjerujemo da ćete uvažiti našu molbu te doprinijeti sigurnosti građana RH.

 

S poštovanjem,

Predsjednik HLS-a:

Đuro Dečak

 

Odgovor Stožera civilne zaštite na dopis Hrvatskog lovačkog saveza upućen 02. travnja s odgovorom primljenim 04. travnja 2020. godine:

 

Poštovani,

nastavno na Vaš dopis Broja: 01-390/20 od 2. travnja 2020. godine,

napominjemo da je na snazi Odluka o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja.

https://civilna-zastita.gov.hr/UserDocsImages/CIVILNA%20ZA%C5%A0TITA/PDF_ZA%20WEB/Odluka%20-%20mjere%20ograni%C4%8Davanja%20dru%C5%A1tvenih%20okupljanja,%20rada%20trgovina.pdf

 

Sukladno navedenom, molimo da do daljnjeg obustavite sve aktivnosti vezane uz lov izuzev nadzora i čuvanja lovišta odnosno hranjenja divljači.

Lijep pozdrav,

Stožer CZ RH