01. Priznavanje lovačkog ispita temeljem čl. 72. ZOL-u - 26,54 eur/200,00 kn
02. Priznavanje lovačkog ispita* - 26,54 eur/200,00 kn
03. Duplikat diplome* - 13,27 eur/100,00 kn
04. Uvjerenje za lovočuvara * - 13,27 eur/100,00 kn
05. Lovočuvarska značka i iskaznica* - 26,54 eur/200,00 kn
06. Lovnik značka i iskaznica* - 39,80 eur/300,00 kn

*cijena s 50% popusta za članove HLS-a


Osposobljavanje za:

lovca - 66,36 eur/500,00 kn - Ispiti će se održati sukladno važećem Pravilniku o osposobljavanju kadrova u lovstvu.


Na temelju članka 30. Statuta Hrvatskog lovačkog saveza, Izvršni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.02.2020. godine u Belom Manastiru donosi:

Osposobljavanje za:

lovočuvara - 182,50 eur/1.375,00 kn
ocjenjivača trofeja - 282,04 eur/2.125,00 kn
lovnika - 265,45 eur/2.000,00 kn
pregledavač mesa divljači - 116,13 eur/875,00 kn
          - obnova licenci za prvi pregled mesa divljači - 82,95 eur/625,00 kn
          - priznavanje ispita (veterinarima) - 66,36 eur/500,00 kn


Polaganje razlikovnog ispita - Prvo ispitno područje - 132,72 eur/1.000,00 kn