Novi broj magazina Dobra kob za studeni 2022.

Pretplatu možete ostvarit uplatom na broj računa Hrvatskog lovačkog saveza (Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10000 Zagreb);

OIB: 28817560444;

Broj računa: HR8423400091100010145;

Svrha uplate: Pretplata na Dobru kob na 12 brojeva.

Ukoliko postajete novi pretplatnik narudžbu možete dostaviti HLS-u putem maila, poštom ili faksom.

Za sve informacije možete se obratiti na adresu Hrvatskog lovačkog saveza putem telefona: 01/4834560, faksom na broj: 01/4834557, ili e-mailom: hls@hls.t-com.

Pretplata za 12 brojeva Dobre kobi koja dolazi na vaše adrese iznosi 200,00 kuna.