Simulacija strukturiranog dijaloga u Općini Pisarovina

"Održivi razvoj Općine Pisarovina kroz strukturirani dijalog"

20.07.2018, Pisarovina

Sudionici su podijeljeni u radne skupine koje predstavljaju (1) mlade, (2) udruge za mlade, (3) donositelje odluka te je izdvojena uloga načelnika Općine iz redova mladih. Skupine su sastavljene od mladih (općenito, mladih koji predstavljaju udruge u lokalnoj sredini te predstavnika Savjeta mladih Općine Pisarovina) i donositelja odluka.

Udruga mladih prva iznosi svoje prijedloge, a oni se odnose na organiziranje centra za mlade, boljeg i učinkovitijeg korištenja javnih prostore pri čemu aludiraju na uređenje prostora “stare škole“ i na veći broj sadržaja decentralizirano po manjim mjestima. Grupa koja prezentira potrebe udruga mladih iznosi kako im je potreban sportski i kulturni sadržaj, multimedijski centar ili učionica, knjižnica s pripadajućom opremom te prostor za izvođenje kazališnih predstava i projekcija. Smatraju da je za aktivnosti i uređenje infrastrukture potrebno 700.000,00 kn.

Za vrijeme i nakon izlaganja grupe koja predstavlja udrugu mladih i za mlade ostali sudionici (vijećnici, mladi i načelnik) postavljaju pitanja i zajednički komentiraju mogućnosti i potrebe koje su iznesene. Vijećnici ne razumiju potrebu za otvaranjem nove sportske dvorane s obzirom na to da sportska dvorana postoji u mjestu Pisarovina, ali se slažu da je potrebno urediti sportska igrališta i dvoranu sukladno potrebama mladih. Postavljaju pitanje postoje li ljudski kapaciteti za upravljanje i korištenje navedene opreme i sadržaja. Zanima ih mogućnost javno-privatnog partnerstva i investicija iz privatnog sektora. Vijećnike zanima postoji li potreba kod mladih za poticanje poduzetništva i postoje li ambicije mladih u ovom području, kao i kakav je stav mladih prema samozapošljavanju. Prema njihovim navodima trenutno je upitno zanimanje stanovnika i poduzetnika u lokalnoj sredini što bi trebalo promijeniti informiranjem i uključivanjem u aktivnosti. Iznosi se potreba za igraonicom za djecu i sadržajima za roditelje u večernjim satima dok traju treninzi ili druge aktivnosti za djecu. Postoji potreba za organiziranim instrukcijama i pripremama za maturu, odnosno pomoć u učenju koju već sada vide kao aktivnost koji je moguće realizirati u sklopu centra za mlade. Svi prisutni vide izrazitu potrebu i višestruku korist od otvaranja centra. Također, smatraju da je potrebno osigurati čuvanje djece i poslijepodnevnim i večernjim satima za mlade roditelje, kako bi mogli sudjelovati u društvenim aktivnostima i koristiti sadržaje namijenjene mladima i stanovnicima Općine općenito.

Grupa koja predstavlja mlade slaže se da je potrebno urediti i opremiti infrastrukturu koju koriste mladi. Posebno navode kako je potrebno bolje opremiti postojeću infrastrukturu i bolje iskoristiti javne površine (sportski tereni i igrališta). Također, mladi smatraju kako je potrebno involvirati poduzetnike i ostale poslovne subjekte, prije svega s područja Općine. Mladi smatraju da je djelomično potrebno osigurati sredstva iz proračuna, no smatraju kako je potrebno tražiti donacije i sponzorstva.

Predlažu izdavanje koncesija kako bi se zainteresiralo lokalno građanstvo za otvaranje novih sadržaja i poslovnih prilika u Općini, a posebice ističu kupališta kao centralno mjesto druženja u ljetnim mjesecima kada su mladi, ali i stanovnici općenito najaktivniji. Potrebno je kreirati više obiteljskog sadržaja na mjestima koja pružaju sadržaj svim dobnim skupinama. Posebno ističu natjecanja, turnire te kulturne i druge sadržaje na kojima će okupljati veći broj mladih iz općine, ali koji će zainteresirati i stanovnike okolnih općina i županija. Iskazuju potrebu za prostorom za maturalne i druge tematske zabave zbog koji do sada moraju odlaziti u okolne gradove, a smatraju kako bi navedeni sadržaj bilo moguće realizirati lokalno. Također, slažu se kako je potrebno dovesti kazališne predstave te nadodaju kako postoji potreba za projekcijama filmova te utakmica i ostalih sportskih natjecanja u prostoru pristupačnom mladima. Mladi smatraju kako je za infrastrukturu i sadržaj potrebno najviše 350.000,00 kn.

Zajednički su se složili oko većine aktivnosti i sadržaja, a navedeni prijedlozi realni su i prihvatljivi općinskim vijećnicima. Zajednički dolaze do zaključka kako postoji potreba za opremanjem sportske dvorane ili nekog drugog izdvojenog objekta opremom za teretanu. Smatraju da je svakako potrebno opremiti sportska i dječja igrališta prema potrebama koje moraju iskazati mladi i udruge. Postoji realna potreba za uređenjem i opremanjem prostora “stare škole“ u multifunkcionalni prostor, čije bi upravljanje mogli prepustiti mladima i na taj način kroz centar za mlade pružiti mladima nove prilike. Kao ključni dionici u iskazivanju potreba su udruge za mlade i savjet mladih koji mogu aktivno utjecati na kreiranje sadržaja kao stvarne potrebe koji će biti podržani od strane mladih iz lokalne zajednice.