Posts Tagged ‘Akcija prikupljanja pomoći za članice stradale u potresu’

AKCIJA PRIKUPLJANJA POMOĆI ZA ČLANICE STRADALE U POTRESU

Račun Hrvatskog lovačkog saveza broj: IBAN; HR9623400091510945579, Model: 00, Poziv na broj: 451-03