O PROJEKTU LIFE WILD WOLF

Hrvatski lovački savez će se tijekom trajanja projekta fokusirati na analizu i rješavanje problema interakcija vukova i lovačkih pasa.

LIFE WILD WOLF

Konkretne akcije za očuvanje vukova u divljini u antropogenim krajolicima Europe

Konferencija na temu „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“

Na zagrebačkom velesajmu u sklopu sajma „Dani lova i ribolova“ 18. i 19. listopada održavala se druga aktivnost Erasmus+ projekta kojem je nositelj Hrvatski lovački savez. Nakon uspješno provedene prve aktivnosti ovog projekta u Općini Pisarovina, nacionalna konferencija u Zagrebu okupila je još veći broj mladih sa željom da sudjeluju u...

Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica

Hrvatski lovački savez kao nositelj projekta u suradnji sa partnerom Općinom Pisarovina počeo je provoditi Erasmus+ projekt pod nazivom „Strukturiranim dijalogom do održivih ruralnih zajednica“. Erasmus+ je program Europske Unije (EU) za potporu obrazovanju, osposobljavanju, mladima i sportu u Europi.

Simulacija strukturiranog dijaloga u Općini Pisarovina

Sudionici su podijeljeni u radne skupine koje predstavljaju (1) mlade, (2) udruge za mlade, (3) donositelje odluka te je izdvojena uloga načelnika Općine iz redova mladih. Skupine su sastavljene od mladih (općenito, mladih koji predstavljaju udruge u lokalnoj sredini te predstavnika Savjeta mladih Općine Pisarovina) i donositelja odluka.