Predsjednik HLS-a

Đuro Dečak

Dopredsjednici HLS-a

Mladen Balić, Zlatko Stolnik, Ljubomir Grgec, Vinko Pavlić i Graciano Prekalj.

Članovi Izvršnog odbora HLS-a

Marinko Šebečić, Ivica Halapir, Vlado Kireta, Vinko Pavlić, Ivan Kutnjak, Nevenko Jakopović, Mato Kovačević, Josip Malnar, Miroslav Buneta, Branko Bertelović, Mato Grgić, Damir Perić, Zlatko Stolnik, Nediljko Dujić, Mirko Bošnjak, Mladen Balić, Graciano Prekalj, Matko Knežić, Ljubomir Grgec, Milan Svetić i Miljenko Kruc

Članovi Nadzornog odbora HLS-a


Mile Ugarković (Zapadna Hrvatska), Krunoslav Arač (Sjeverna Hrvatska), Josip Župarić (Istočna Hrvatska), Branko Radić (Središnja Hrvatska) i Jurica Kapović (Južna Hrvatska)

Članovi Stegovnog suda HLS-a


Ivica Pučko (Sjeverna Hrvatska), Stjepan Vošćak (Istočna Hrvatska), Branko Golojka (Zapadna Hrvatska) Ivan Uđbinac (Središnja Hrvatska) i Mile Čirjak (Južna Hrvatska)

Članovi Arbitražnog suda HLS-a


Zlatko Sinković (Sjeverna Hrvatska), Denis Milošević (Istočna Hrvatska), Mladen Belušić (Zapadna Hrvatska), Antun Podoreški (Središnja Hrvatska) i Toni Matas (Južna Hrvatska)

1. Stručni savjet za unapređenje lovstva i povjerenstvo za nabavu roba i usluga

Predsjedava predsjednik HLS-a: Đuro Dečak (Istočna Hrvatska)
1. Vinko Pavlić (Središnja Hrvatska)
2. Zlatko Stolnik (Istočna Hrvatska)
3. Graciano Prekalj (Zapadna Hrvatska)
4. Ljubomir Grgec (Sjeverna Hrvatska)
5. Mladen Balić (Južna Hrvatska)

2. STRUČNI SAVJET ZA IZOBRAZBU KADROVA U LOVSTVU HLS-a

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Graciano Prekalj (Zapadna Hrvatska)
1. Ivan Uđbinac (Središnja Hrvatska)
2. Mirko Bošnjak (Istočna Hrvatska)
3. Josip Malnar (Zapadna Hrvatska)
4. Stjepan Jalšovec (Sjeverna Hrvatska)
5. Damir Perić (Južna Hrvatska)

3. IZDAVAČKI SAVJET

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Zlatko Stolnik (Istočna Hrvatska)
1. Miljenko Kruc (Središnja Hrvatska)
2. Branko Bertelović (Istočna Hrvatska)
3. Marinko Linić (Zapadna Hrvatska)
4. Mladen Lacković (Sjeverna Hrvatska)
5. Matko Knežić (Južna Hrvatska)

4. POVJERENSTVO ZA STATUTARNA I PRAVNA PITANJA (NIJE PO TERITORIJALNOM PRINCIPU)

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Ljubomir Grgec (Sjeverna Hrvatska)
1. Vedran Juričan (Središnja Hrvatska)
2. Stjepan Vošćak (Istočna Hrvatska)
3. Davor Peruško (Zapadna Hrvatska)
4. Darko Kovač (Sjeverna Hrvatska)
5. Nediljko Dujić (Južna Hrvatska)

5. POVJERENSTVO ZA LOVNU KINOLOGIJU

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Mladen Balić (Južna Hrvatska)
1. Marijan Lukšić (Središnja Hrvatska)
2. Antun Mak (Istočna Hrvatska)
3. Franko Udovičić (Zapadna Hrvatska)
4. Nevenko Jakopović (Sjeverna Hrvatska)
5. Dominik Dugopoljac (Južna Hrvatska)

6. POVJERENSTVO ZA LOVNO STRELJAŠTVO

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Vinko Pavlić (Središnja Hrvatska)
1. Slavko Rendulić (Središnja Hrvatska)
2. Zvonimir Pavošević (Istočna Hrvatska)
3. Milorad Šepić (Zapadna Hrvatska)
4. Ivan Kutnjak (Sjeverna Hrvatska)
5. Luciano Ćustić (Južna Hrvatska)

7. POVJERENSTVO ZA EKOLOGIJU I ZAŠTITU OKOLIŠA (NIJE PO TERITORIJALNOM PRINCIPU)

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Mladen Balić (Južna Hrvatska)
1. Branko Škrtić (Središnja Hrvatska)
2. Blaženko Bajić (Istočna Hrvatska)
3. Nikola Mažar - Boban (Zapadna Hrvatska)
4. Ivica Cvetković (Sjeverna Hrvatska)
5. Renata Potza (Južna Hrvatska)

8. POVJERENSTVO ZA LOVNI TURIZAM

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Vinko Pavlić (Središnja Hrvatska)
1. Ivica Halapir (Središnja Hrvatska)
2. Miroslav Buneta (Istočna Hrvatska)
3. Milan Svetić (Zapadna Hrvatska)
4. Milko Prpić (Sjeverna Hrvatska)
5. Marijan Kurtović (Južna Hrvatska)

9. POVJERENSTVO ZA SAJMOVE I IZLOŽBE

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Ljubomir Grgec (Sjeverna Hrvatska)
1. Marijan Lukšić (Središnja Hrvatska)
2. Božidar Terzić (Istočna Hrvatska)
3. Ivan Bolonić (Zapadna Hrvatska)
4. Kruno Pozaić (Sjeverna Hrvatska)
5. Željko Bušić (Južna Hrvatska)

10. POVJERENSTVO ZA LOVAČKU KULTURU I ETIKU

Predsjedava dopredsjednik HLS-a: Zlatko Stolnik (Istočna Hrvatska)
1. Marinko Šebečić (Središnja Hrvatska)
2. Dragan Zlosa (Istočna Hrvatska)
3. Mile Ugarković (Zapadna Hrvatska)
4. Ivan Kutnjak (Sjeverna Hrvatska)
5. Toni Matas (Južna Hrvatska)

11. CIC - STALNO NACIONALNO POVJERENSTVO ZA OCJENU TROFEJA I IZLOŽBE CIC-a


dr. sc. Josip Malnar, dipl. ing. šum., predsjednik
prof. dr. sc. Krešimir Krapinec
prof. dr. sc. Damir Ugarković
doc. dr. sc. Dražen Degmečić
mr. Marinko Šebečić, dr. med. vet.
dr. sc. Neška Vukšić,tajnica