Naputak za popunjavanje zahtjeva za lovačku iskaznicu

Zahtjev ispuniti uredno i čitljivo štampanim slovima;
Priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu (uvjerenje, diploma ili potvrda);
- lovci koji su lovački ispit položili pri HLS-u u razdoblju od 01.01.1994.godine do danas nisu obvezni priložiti dokaz o položenom lovačkom ispitu
- svi ostali lovci koji su lovački ispit položili ranije ili u školama izvan HLS-a prilažu kopije dokaza o položenom lovačkom ispitu ovjerene kod javnog bilježnika ili dostavljaju original na uvid;
- članovi koji ne raspolažu dokazom o položenom lovačkom ispitu dužni su prije podnošenja zahtjeva ishoditi zamjensku diplomu prema naputku za izdavanje zamjenske diplome o ranije položenom lovačkom ispitu

Fotografiju formata 3,5 x 4,5 cm nalijepiti na za to označen prostor isključivo tekućim ljepilom (preporuka: fotografija u lovačkom odijelu s kravatom, bez pokrivala za glavu);

Uplatu obavite na:
- Hrvatski lovački savez, Vladimira Nazora 63, 10 000 Zagreb
- žiro račun: HR8423400091100010145

Priložiti potvrdu o uplati
- za lovnu godinu 2024/2025 iznos za uplatu je 65,00 eura za članove HLS-a ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu, osiguranje u slučaju nezgode u lovu, Lovački vjesnik, besplatne lovnokinološke utakmice IPO i krvni trag te veliki zidni lovački kalendar
- za lovnu godinu 2024/2025 iznos za uplatu je 50,00 eura ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu i osiguranje u slučaju nezgode u lovu

- za lovnu godinu 2023/2024 (vrijedi do 31.03.2024.) iznos za uplatu je 53,09 eura za članove HLS-a ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu, osiguranje u slučaju nezgode u lovu, Lovački vjesnik, besplatne lovnokinološke utakmice IPO i krvni trag te veliki zidni lovački kalendar
- za lovnu godinu 2023/2024 (vrijedi do 31.03.2024.) iznos za uplatu je 39,83 eura ostvaruje se pravo na lovačku iskaznicu, identifikacijsku markicu i osiguranje u slučaju nezgode u lovu

NAPOMENA:
Lovačka iskaznica vrijedi 5 godina, a za svaku novu lovnu godinu (od 01.04. tekuće godine do 31.03. sljedeće godine) potrebno je imati valjanu identifikacijsku markicu nalijepljenu na poleđini iskaznice do isteka valjanosti iskaznice.

Državljani Republike Hrvatske koji prebivaju/borave u drugim državama, a žele predati zahtjev za lovačku iskaznicu, dužni su dostaviti dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik domovnice ili osobne iskaznice).

NAPUTAK:
Prilikom uplata obavezni ste u poziv na broj upisati ID broj lovca koji se nalazi s prednje strane lovačke iskaznice ispod imena i prezimena, a novi lovci svoj OIB te u opis navesti godinu za koju uplaćuju (npr. 2024/2025 ili 2023/2024). Krajem lovne godine (2024/2025) članovima koji su izvršili uplate za lovnu godinu automatizmom se na kućnu adresu šalje personalizirana uplatnica za nadolazeću lovnu godinu.

Zahtjeve za članstvo primamo kroz cijelu godinu!

HRVATSKI LOVAČKI SAVEZ

Vladimira Nazora 63
10 000 Zagreb

Fax. +385 (0)1 48 34 557
E-mail: hls@hls.com.hr
www.hls.com.hr

Žiro račun HLS-a: HR8423400091100010145
Devizni račun HLS-a:703000 - 006323, IBAN HR84 2340 0091 1000 1014 5 i SWIFT (BIC Code) PBZGHR2X